Visie, missie en bestuurlijke opgaven

Icon

Visie missie en bestuurlijke opgaven
De gemeente Dalfsen staat voor sociale samenhang, is een buitengewone plek om te wonen en heeft duurzaamheid centraal staan in alles wat ze doet. We trekken als gemeente samen op met inwoners en ondernemers en hechten grote waarde aan de participatiesamenleving. Het credo
is beleid van dichtbij, initiatieven en voorzieningen in eigen wijken stimuleren en ontplooien.

Animatievideo Voor Elkaar
‘Een samenleving waarin iedereen mee kan doen’. Met deze zin begint de animatievideo ‘Voor Elkaar’. Een video die ons in kleur, woord en beeld laat horen en zien wat voor de hele gemeente Dalfsen het belangrijkste is: het koesteren van onze saamhorigheid. Meer informatie: www.dalfseningesprek.nl. Daarnaast kunt u de toekomstvisie hieronder lezen bij ‘Beleidsnota’s portefeuille’.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster