Voorontwerpbestemmingsplan “13e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente

Voorontwerpbestemmingsplan “13e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Tankstation Hessenweg”

Doel van het plan

Dit plan maakt het mogelijk dat het tankstation dat nu nog gevestigd is aan de Vossersteeg 99, wordt verplaatst naar de Hessenweg, nabij nummer 25, met een ontsluiting op het nieuw aan te leggen deel van de N340.

Ter inzage

Burgemeester en wethouder van de gemeente Dalfsen maken bekend dat vanaf  woensdag 18 november 2020 tot en met 30 december 2020 voor iedereen het voorontwerp "13e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, tankstation Hessenweg" ter inzage ligt. Voor iedereen ligt het voorontwerp ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen, maar het plan is ook digitaal in te zien.

Reageren?

Iedereen kan van 18 november 2020 tot en met 30 december 2020 via een brief of mondeling reageren op het plan. Uw brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Kiewiet,  telefoon 06 40663250. In de reactie moet u aangeven over welke onderdelen van het voorontwerpplan uw reactie gaat.

Meer informatie

Ook kunt u het bestemmingsplan bekijken via de website dalfsen.nl. Hieronder vindt u de verbeelding, de toelichting, regels en bijlagen van de toelichting.

Te downloaden:

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster