Wat is mantelzorg

Mantelzorg is de langdurige zorg voor een naaste met een ziekte, handicap of beperking. Dat kan zijn een partner, kind of hulpbehoevende ouder. Dit is niet iets waar mensen bewust voor kiezen, velen zien het als iets vanzelfsprekends: je doet het gewoon. Mantelzorg is onbetaald en niet vrijwillig. Een werknemer verleent mantelzorg vaak naast een betaalde baan.

Bekijk ook het document 'werknemer met mantelzorgtaken' om een (beter) beeld te krijgen van een werkende mantelzorger.

Te downloaden:

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster