Wat is mantelzorg

Mantelzorg is de langdurige zorg voor een naaste met een ziekte, handicap of beperking. Dat kan zijn een partner, kind of hulpbehoevende ouder. Dit is niet iets waar mensen bewust voor kiezen, velen zien het als iets vanzelfsprekends: je doet het gewoon. Mantelzorg is onbetaald en niet vrijwillig. Een werknemer verleent mantelzorg vaak naast een betaalde baan.

Bekijk ook het document 'werknemer met mantelzorgtaken' om een (beter) beeld te krijgen van een werkende mantelzorger.

Te downloaden:

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster