Waterschapsverkiezing

Icon

  • Op woensdag 20 maart 2019 kunt u ook stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
  • Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied.
  • Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur.
  • Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.
Meer informatie over de Waterschapsverkiezingen

Pagina opties