Wonen en (ver)bouwen, duurzaamheid

Icon

Waterloket

Icon

Het loket voor al uw water- en rioleringsvragen.

Bestemmingsplannen

Icon

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de gronden van de gebouwen die daarop staan.

Melding begin/gereed (ver)bouw/sloop

Icon

Omgevingsvergunning of toestemming voor een sloopmelding ontvangen, dan kunt u hier begin (ver)bouw/sloop melden en tevens gereedmelden.

Groen

Icon

Snippergroen, Groenstructuurplan

Verzamelplannen Buitengebied/Kernen

Icon

Hier kunt u informatie vinden over verzamelplannen in de gemeente Dalfsen.

Plannen en projecten

Icon

Projecten en plannen gemeente Dalfsen en regionaal.

Omgevingsvergunning

Icon

Boom kappen, dakkapel of alarminstallatie plaatsen, (ver)bouwen

Energie en duurzaamheid

Icon

Dalfsen biedt aan haar inwoners en bedrijven ondersteuning en begeleiding bij energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Wonen

Icon

Starterslening, leegstandswet, woonvisie.

Pagina opties