Wonen en (ver)bouwen

Plannen en projecten

Icon

Projecten en plannen gemeente Dalfsen en regionaal.

Buitengebied ontwikkelingen

Icon

Hier kunt u informatie vinden over ontwikkelingen in het buitengebied.

Wonen

Icon

Starterslening, leegstandswet, woonvisie.

Energie en duurzaamheid

Icon

Dalfsen biedt aan haar inwoners en bedrijven ondersteuning en begeleiding bij energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Pagina opties