Zorg en welzijn

Alle informatie op het gebied van Wmo, werk, inkomen, opvoeden en opgroeien en sporten in de gemeente vindt u op onze website www.samendoenindalfsen.nl.

Bezoek www.samendoenindalfsen.nl

Bezoek rechtstreeks een aantal veel voorkomende onderwerpen (u wordt doorgelinkt naar www.samendoenindalfsen.nl):

Leerlingenvervoer

Icon

Dagbesteding en begeleiding

Icon

Persoonsgebondenbudget

Icon

Contact Samen Doen in Dalfsen

Icon

Logopedie en dyslexie

Icon

Mantelzorg

Icon

Bijzondere bijstand

Icon

Leerplicht

Icon

Hulp bij het huishouden

Icon

Meld kindermishandeling

Icon

Eigen bijdrage

Icon

Pagina opties