Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken bekend dat met ingang van 5 juli 2022 voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerp "bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2022". Dit bestemmingsplan gaat over alle kernen van de gemeente Dalfsen.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan heeft ieder perceel een bestemming gekregen. Per bestemming is geregeld op welke wijze percelen en de gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Over het algemeen heeft u pas te maken met het bestemmingsplan als u wilt bouwen of als u een activiteit wilt gaan verrichten. Op dat moment is het belangrijk dat uw perceel op de juiste wijze is bestemd. Het is daarom belangrijk dat iedereen die woont, werkt of eigenaar is van een perceel in een kern nu het bestemmingsplan bekijkt en zo nodig een reactie geeft op het voorontwerp bestemmingsplan.

Ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 5 juli 2022 tot en met 2 augustus 2022 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Ook kunt u het plan inzien via de website www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) met als kenmerk: NL.IMRO.0148.Kernen2022-vo01.

Reageren

Schriftelijke reacties met vragen of opmerkingen kunt u sturen naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen o.v.v. bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2022 Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

U kunt ook via de website www.dalfsen.nl/reactie een online reactieformulier invullen. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw B. Eekhof, telefoonnummer (0529) 48 82 67.

Vervolg

De reacties op het voorontwerp bestemmingsplan worden verwerkt en er wordt een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het najaar van 2022 ter inzage gelegd. Op dat moment kunt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het “bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2022” vast.