Wat is het?

2022

De nog beschikbare kavels vindt u onder Bouwkavels in de vrije verkoop. 

GESLOTEN: inschrijving Westerbouwlanden Noord 2e fase

Westerbouwlanden Noord 2e fase deelgebied 2 en 3
Het nieuwe verkavelingsplan is te vinden onder Documenten.
De paarse blokken worden gerealiseerd door VechtHorst/Vastbouw.
Aan deze tekening kunnen geen recht worden ontleend.

Vernieuwd uitgiftesysteem en nieuw model koopovereenkomst bouwkavels particulieren

Met het geactualiseerde uitgifte systeem en de model koopovereenkomst willen we onder meer bereiken dat:

  • het bijdraagt aan de doelstellingen in de Woonvisie gemeente Dalfsen 2019-2024;
  • de in de Woonvisie benoemde doelgroepen starters en senioren een betere positie en meer keuzevrijheid verschaft bij de uitgifte en toewijzing van woningbouwkavels en nieuwbouwwoningen;
  • het hopgedrag van eigenaren van de ene nieuwbouwwoning naar de andere kavel/nieuwbouwwoning afremt;
  • de doorstroming in algemene zin stimuleert;
  • de doorstroming voor starters op de woningmarkt niet belemmerd wordt;
  • de opkoop van bouwkavels voor de verhuur van woningen voorkomen wordt.

Beide documenten zijn hieronder te vinden. 

Oosterdalfsen - Woon/werkkavels - 2022 - planning volgt

Voor de kernen Dalfsen, Lemelerveld en Hoonhorst is er in 2022 geen uitgifte voor woningbouwkavels.
Er worden bestemmingsplannen voorbereid die naar verwachting in 2023 vastgesteld worden door de gemeenteraad. 

Aanmelden nieuwsbrief uitbreiding Lemelerveld

Aanmelden nieuwsbrief uitbreiding Hoonhorst

Belangstelling
Wij houden geen belangstellendenregistratie bij. Via deze pagina informeren wij over lopende en komende uitgiftes.

2021

GESLOTEN - kaveluitgifte Schaddenhof in Lemelerveld

GESLOTEN - Gruttolaan 12

GESLOTEN - Inschrijving CPO - starterswoningen Nieuwleusen

GESLOTEN - woningbouwkavels De Nieuwe Landen II en Muldersweg 

GESLOTEN - Inschrijving CPO Lemelerveld - Sociale koopwoningen

Meer informatie?

Online Contactformulier

Hoe werkt het?

Als u belangstelling heeft voor één van deze kavels, dan moet u zich inschrijven. Vanaf 2020 werken wij met een digitaal inschrijfformulier.

Wat kost het?

Het inschrijfgeld bedraag € 250,- per inschrijfformulier

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: