Lokaal akkoord: Kerngezond Dalfsen

Het lokaal akkoord ‘Kerngezond Dalfsen(externe link)’ heeft aandacht voor sport en bewegen, maar ook voor de andere aspecten van een gezonde leefstijl zoals roken, alcohol en een gezond gewicht. Het lokaal akkoord ‘Kerngezond Dalfsen’ heeft de ambitie om bij te dragen aan een gezonde toekomst voor de inwoners in gemeente Dalfsen. Om deze ambitie waar te maken ontvangt de gemeente Dalfsen uitvoeringsbudgetten vanuit de landelijke overheid.

Subsidie aanvragen

Inwoners en lokale organisaties van de gemeente Dalfsen kunnen aanspraak maken op de uitvoeringsbudgetten van het lokaal akkoord ‘Kerngezond Dalfsen'. Om aanspraak te maken op de uitvoeringsbudgetten zijn er in 2023 twee subsidie-aanvraagrondes; één in het voorjaar en één in het najaar.

De aanvraagronde in het najaar start op 25 september en eindigt op 15 oktober. Via dit formulier kunt u digitaal een aanvraag indienen om aanspraak te maken op het uitvoeringsbudget van het lokaal akkoord ‘Kerngezond Dalfsen’.

Online formulier Kerngezond Dalfsen - Subsidieaanvraag-ronde najaar 2023

Bestaande initiatieven

1. Van bewegen... tot fruit op school

Ouderen, mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt, bijstandsmoeders en statushouders komen met elkaar zowel letterlijk als figuurlijk in beweging. Gezamenlijk gaan ze voor de kinderen op basisscholen in de kern Dalfsen fruit bereiden (via EU-schoolfruit), zodat de jeugd een gezond fruithapje hebben. Voor en na het bereiden van het fruit, vindt er een gezamenlijke beweegactiviteit plaats.

Initiatiefnemer:

2. Bewegen op zondag

Minder actieve volwassenen die relatief weinig in de natuur komen, gaan onder begeleiding van vrijwilligers op zondag wandelen in de natuur rondom de kern Dalfsen. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken.

Initiatiefnemer:

3. Aanbod sociale beweegactiviteiten

Om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, worden in de kern Dalfsen ouderen in contact gebracht met jongeren. Na een gezamenlijke lunch gaan ze met elkaar deelnemen aan een uurtje sport & spel.

Initiatiefnemer:

4. Bekendheid aanbod vergroten

Het sport- en beweegaanbod wordt gebundeld en geïntegreerd binnen bestaande lokale platformen. Het gaat hier niet alleen om informatie en aanbod van sport- en beweegaanbieders, maar ook de speelplekken worden in beeld gebracht.

Initiatiefnemer:

5. Brede motorische ontwikkeling

Binnen sportverenigingen en scholen wordt gefocust op een brede motorische ontwikkeling, diverse initiatieven worden hiervoor ontwikkeld. Zo wordt voor de motorische ontwikkeling van de jongste jeugd (< 6 jaar), in de kern Nieuwleusen het Nijntje Beweegdiploma aangeboden. Het aanbod wordt aangeboden bij de lokale gymvereniging en/of op de basisscholen. Daarnaast wordt het ASM-model ingezet binnen sportverenigingen.

Initiatiefnemer:

6. Seizoens kick-off

Aan het begin van het sportseizoen 2021 wordt in diverse kernen een seizoens kick-off georganiseerd in samenwerking met alle sport en beweegaanbieders. Elke kern geeft zijn eigen invulling aan deze kick-off, bijv. door het organiseren van toernooien of ‘open dag’ bij de diverse aanbieders, met als doel inwoners kennis te laten maken met het aanbod en hen in beweging te brengen.

Initiatiefnemers:

7. Verbindende sportactiviteiten

Diverse sportverenigingen in de kern Dalfsen bieden, buiten hun eigen verenigingsaanbod om, sportactiviteiten aan voor zowel leden als niet-leden. De activiteiten zijn divers qua aanbod en voor verschillende doelgroepen.

Initiatiefnemer:

8. Vitale sportverenigingen

Om in de gemeente Dalfsen te blijven beschikken over vitale aanbieders, worden er in overleg met de diverse aanbieders thema-avonden georganiseerd voor vrijwilligers & kader. Ook worden er trainingen voor kader aangeboden.

Initiatiefnemer:

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?