Het centraal stembureau (CSB) voor de Provinciale Statenverkiezingen van Overijssel stelt de uitslag vast voor de Kieskring Zwolle (provincie Overijssel). U kunt daar ook een melding doen van fouten in een proces-verbaal.

Nadat de Overijsselse gemeenten hun processen-verbaal voor de Provinciale Statenverkiezing hebben gepubliceerd op hun website, kunnen kiezers een melding maken van een fout bij het centraal stembureau in Zwolle. Het moet wel een concrete melding zijn. Dus lees goed de instructies in het meldingsformulier.

Uw melding moet uiterlijk dinsdag 21 maart om 17.00 uur zijn ontvangen bij verkiezingen@zwolle.nl (Centraal stembureau) Meldingen die daarna binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

Meldingsformulier fout(en) in processen verbaal | PS

Let op: een melding over een fout in een proces-verbaal van de Waterschapsverkiezing moet u indienen bij het centraal stembureau van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Niet gevonden wat u zocht?