De Overijsselse Ombudsman stopt

Na ruim 20 jaar eindigen de activiteiten van de Overijsselse Ombudsman. De taken worden vanaf 1 januari 2024 overgenomen door de Nationale ombudsman(externe link). De Overijsselse Ombudsman is in 2002 van start gegaan als regionale externe klachtrechtvoorziening voor een aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden. Mensen die niet tevreden waren met de afhandeling van hun klacht door de gemeente konden terecht bij de Overijsselse Ombudsman. In de loop van de jaren hebben zich meer gemeenten aangesloten. Momenteel zijn dat zestien Overijsselse gemeenten, één Drentse en één Gelderse gemeente en een aantal samenwerkingsverbanden.

Nationale Ombudsman

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

De Overijsselse Ombudsman onderzoekt klachten over het handelen (of het nalaten daarvan) door bij de Overijsselse Ombudsman aangesloten overheidsinstanties of door de personen die bij daar werken. De klacht moet wel eerst aan de overheidsinstantie zijn voorgelegd en door haar zijn behandeld. Hier vindt u de aangesloten gemeenten en andere instanties. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de overheidsinstantie kunt u de Overijsselse Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?