De gemeente Dalfsen heeft eind maart 2022 van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de vraag gekregen of zij bereid is om mee te werken aan een verkenning voor het opvangen van 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Daarbij ging het om de locatie De Lantaren, Achterkampweg 18 te Lemelerveld. Gaande het proces is het COA tot de conclusie gekomen dat het huisvesten van 50 amv’s in de bestaande bebouwing op deze locatie niet mogelijk blijkt. Daarmee is de verkenning opvanglocatie in Lemelerveld afgerond.

Waar in eerste instantie de Lantaren voor het COA een goede plek leek voor de opvang van 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers, is het resultaat van de verkenning negatief. Het gebouw blijkt voor het COA toch niet eenvoudig geschikt te maken voor het beoogde doel. De nood voor de opvang van asielzoekers is en blijft hoog, zeker ook voor deze groep jongeren. Als gemeente vinden we het belangrijk onze maatschappelijke rol hierin te pakken. We blijven dan ook zeker openstaan voor nieuwe vragen vanuit het COA

Meer informatie

Op deze pagina vindt u informatie over de verkenning van de opvanglocatie in Lemelerveld. De pagina wordt aangepast bij nieuwe ontwikkelingen.

Gevonden wat u zocht?