Hoe zouden kinderen armoede in Dalfsen willen bestrijden? Over die vraag bogen de kinderen van de bovenschoolse Plusklas (van stichting Floreant, locatie in Ankum) zich voor ze konden genieten van een welverdiende meivakantie. De kinderen deden dit onder begeleiding van de Technische Universiteit Delft en kwamen de resultaten op donderdag 25 april presenteren in het gemeentehuis.

Voordat ze hun ideeën konden presenteren, moesten de kinderen kennis opdoen over de problemen van armoede. Dat deden ze door veldwerk te verrichten: ze gingen op bezoek bij de Voedselbank en de Kledingbank om het probleem, net zoals volwassen deskundigen, in kaart te brengen. Daarna werd in tweetallen gekeken naar de huidige situatie rondom diverse onderwerpen binnen het thema armoede en werd besproken hoe je die kunt omzetten naar de gewenste situatie.

Vanuit de verschillende perspectieven werkten de kinderen in groepjes aan een eindpresentatie, waarin ze oplossingen aandroegen die op lokaal gebied kunnen bijdragen aan het verminderen van armoede. Deze oplossingen werden in de raadzaal gepresenteerd aan wethouder Jan Uitslag, de betrokken ambtenaren en de projectleider van de TU Delft. Jan Uitslag gaf op zijn beurt uitleg over de gemeente en beantwoordde vragen van de kinderen.

Bekijk hieronder foto’s van het bezoek.