Meldingsformulier fout(en) in processen verbaal | Provinciale Staten

Uw melding moet uiterlijk dinsdag 21 maart om 17.00 uur zijn ontvangen bij verkiezingen@zwolle.nl (Centraal stembureau) Meldingen die daarna binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

Processen-verbaal Provinciale Statenverkiezing 2023

Meldingsformulier van fout(en) in processen-verbaal | Waterschap

Voor het centraal stembureau van Waterschap Drents Overijsselse Delta moet de melding voor 21 maart 2023 10.00 uur ontvangen zijn.

Processen-verbaal Waterschapsverkiezingen 2023

Niet gevonden wat u zocht?