We staan voor grote opgaven en uitdagingen in ons landelijke gebied, deze moeten we samen met onze agrarische ondernemers en inwoners concretiseren en invullen. De Overijsselse aanpak 3x3 spreekt ons dan ook aan: het in stand houden van de sociaaleconomische waarde van ons gebied, waarbij de leefbaarheid, en de toekomstbestendige agrarische sector als hoofddoel wordt benoemd, naast de realisatie van natuur- en klimaatdoelen.

Dat wat er nu gebeurt met de zogenaamde PAS-melders vinden wij dan ook moeilijk te verteren. Als gemeente zien wij hoe de PAS-melder zich hebben gehouden aan de regels en geen illegale activiteiten hebben ondernomen, toch lijken ze nu de dupe te worden van overheidsbeleid. Dit past niet bij de manier zoals wij invulling willen geven aan de uitdagingen waarvoor we staan.

Op 9 november is er extra onzekerheid ontstaan voor de PAS-melders omdat de provincie Overijssel gedwongen wordt te handhaven. 

Steun

Gemeente Dalfsen weet niet welke agrarische ondernemers in onze gemeente PAS-melders zijn. Wel hebben we begrepen dat het om enkele tientallen gaat. Ook hebben we gehoord dat het met een aantal van deze PAS-melders niet goed gaat. Daar maken wij ons grote zorgen over.

Gemeente Dalfsen wil naast inwoners en ondernemers staan, dus ook naast de PAS-melders. De oplossing voor de ontstane situatie ligt niet in onze handen, wel willen wij u steunen.

Laat weten dat u PAS-melder bent

Bent u PAS-melder? Meld u zich dan bij ons via dit formulier www.dalfsen.nl/contactpasmelders. We gaan graag met individuele PAS-melders in gesprek om na te gaan op welke manier we u kunnen ondersteunen nu en in de aankomende tijd.