gemeente Dalfsen

Pagina opties

KernPUNTEN, nieuws en publicaties

Icon

Bekendmakingen, laatste nieuws, KernPUNTEN, archief, projecten, gemeentegids, activiteitenkalender

Cultuur, evenementen, recreatie en toerisme

Icon

Kunst, passantenhaven, zwembaden, aanvragen/melden evenementen, evenementenkalender, permanente bewoning recreatiewoningen

Ondernemen

Icon

Bedrijventerreinen, subsidieloket ondernemers, ondernemersplein, samenwerkingsverbanden

Bestuur en organisatie

Icon

Gemeenteraad, college van B&W, werken bij de gemeente, financiën, burgerpanel, vacatures

Duurzaamheid, wonen en (ver)bouwen

Icon

Energiebesparing, duurzame energieopwekking, bouwkavels, (ver)bouwen, bestemminsplannen, boom kappen.

Subsidies

Icon

Aanvraag subsidie, budgetsubsidie, jeugdsportsubsidie, projectsubsidie, activiteitensubsidie

Burgerzaken

Icon

Verhuizen, VOG, rijbewijs, paspoort, ID-kaart, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden

Gemeentelijke belastingen

Icon

Rioolheffing, WOZ, hondenbelasting, afvalstoffenheffing, OZB, GBLT

Zorg en welzijn

Icon

Mantelzorg, begeleiding, jeugdzorg, hulp bij het huishouden, Wmo, eigen bijdrage, bijzondere bijstand, onderwijs

Maatregelen coronavirus
Heeft u een afspraak bij de gemeente of in een van de servicepunten en heeft u klachten als hoesten, niezen, verkoudheid en/of koorts? Dan vragen we u om een nieuwe afspraak te maken voor de veiligheid van uzelf en bezoekers en medewerkers van de gemeente.

Maak een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 14 0529.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster