gemeente Dalfsen

Pagina opties

Bestuur en organisatie

Icon

Gemeenteraad, college van B&W, gedragscode, werken bij de gemeente, financiën, burgerpanel, vacatures

Cultuur, evenementen, recreatie en toerisme

Icon

Kunst, haven, zwembaden, aanvragen/melden evenementen, activiteiten, recreatiewoningen

Ondernemen

Icon

Bedrijventerreinen, subsidieloket ondernemers, ondernemersplein, samenwerkingsverbanden

Burgerzaken

Icon

Verhuizen, VOG, rijbewijs, paspoort, ID-kaart, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden

Duurzaamheid, wonen en (ver)bouwen

Icon

Wegwijzer omgevingsinitiatief, omgevingswet, kapvergunning, energiebesparing, bouwkavels, (ver)bouwen, bestemmingsplan

Subsidies

Icon

Aanvraag subsidie, budgetsubsidie, jeugdsportsubsidie, projectsubsidie, activiteitensubsidie

KernPUNTEN, nieuws en publicaties

Icon

Bekendmakingen, laatste nieuws, KernPUNTEN, archief, projecten, gemeentegids, activiteitenkalender

Gemeentelijke belastingen

Icon

Rioolheffing, WOZ, hondenbelasting, afvalstoffenheffing, OZB, GBLT

Zorg, welzijn en sport

Icon

Mantelzorg, begeleiding, jeugdzorg, hulp bij het huishouden, Wmo, eigen bijdrage, schulden, bijzondere bijstand, onderwijs

Gemeentehuis en Servicepunt Nieuwleusen zijn vanwege de feestdagen gesloten op: donderdag 26 mei 2022 – Hemelvaart, vrijdag 27 mei 2022 en maandag 6 juni 2022 – Tweede Pinksterdag.

Sluit venster