gemeente Dalfsen

Pagina opties

Bestuur en organisatie

Icon

Gemeenteraad, college van B&W, werken bij de gemeente, financiën, burgerpanel, vacatures

Cultuur, evenementen, recreatie en toerisme

Icon

Kunst, passantenhaven, zwembaden, aanvragen/melden evenementen, evenementenkalender, permanente bewoning recreatiewoningen

Ondernemen

Icon

Bedrijventerreinen, subsidieloket ondernemers, ondernemersplein, samenwerkingsverbanden

Burgerzaken

Icon

Verhuizen, VOG, rijbewijs, paspoort, ID-kaart, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden

Duurzaamheid, wonen en (ver)bouwen

Icon

Wegwijzer omgevingsinitiatief, omgevingswet, kapvergunning, energiebesparing, bouwkavels, (ver)bouwen, bestemmingsplannen.

Subsidies

Icon

Aanvraag subsidie, budgetsubsidie, jeugdsportsubsidie, projectsubsidie, activiteitensubsidie

KernPUNTEN, nieuws en publicaties

Icon

Bekendmakingen, laatste nieuws, KernPUNTEN, archief, projecten, gemeentegids, activiteitenkalender

Gemeentelijke belastingen

Icon

Rioolheffing, WOZ, hondenbelasting, afvalstoffenheffing, OZB, GBLT

Zorg, welzijn en sport

Icon

Mantelzorg, begeleiding, jeugdzorg, hulp bij het huishouden, Wmo, eigen bijdrage, schulden, bijzondere bijstand, onderwijs

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn open voor publiek. Meer informatie

Sluit venster