gemeente Dalfsen

Pagina opties

Bestuur en organisatie

Icon

Gemeenteraad, college van B&W, gedragscode, werken bij de gemeente, financiën, burgerpanel, vacatures

Cultuur, evenementen, recreatie en toerisme

Icon

Kunst, haven, zwembaden, aanvragen/melden evenementen, activiteiten, recreatiewoningen

Ondernemen

Icon

Bedrijventerreinen, subsidieloket ondernemers, ondernemersplein, samenwerkingsverbanden

Burgerzaken

Icon

Verhuizen, VOG, rijbewijs, paspoort, ID-kaart, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden

Duurzaamheid, wonen en (ver)bouwen

Icon

Wegwijzer omgevingsinitiatief, omgevingswet, kapvergunning, energiebesparing, bouwkavels, (ver)bouwen, bestemmingsplan

Subsidies

Icon

Aanvraag subsidie, budgetsubsidie, jeugdsportsubsidie, projectsubsidie, activiteitensubsidie

KernPUNTEN, nieuws en publicaties

Icon

Bekendmakingen, laatste nieuws, KernPUNTEN, archief, projecten, gemeentegids, activiteitenkalender

Gemeentelijke belastingen

Icon

Rioolheffing, WOZ, hondenbelasting, afvalstoffenheffing, OZB, GBLT

Zorg, welzijn en sport

Icon

Mantelzorg, begeleiding, jeugdzorg, hulp bij het huishouden, Wmo, eigen bijdrage, schulden, bijzondere bijstand, onderwijs

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster