De gemeente Dalfsen is onderdeel van Regio Zwolle, een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid. In 2019 was tien jaar Regio Zwolle een feit. Het samenwerkingsverband bestaat uit 22 gemeenten, verdeeld over vier provincies. Regio Zwolle bestrijkt het gebied rond Zwolle, waarin mensen veelal hun inkomen verdienen en gebruik maken van infrastructuur, openbaar vervoer en ook voorzieningen als zorg, onderwijs en cultuur benutten. De regio heeft 750.000 inwoners en 400.000 arbeidsplaatsen.

Door gemeenschappelijke vraagstukken samen het hoofd te bieden, ontstaat regionaal partnerschap en een gezamenlijke aanpak. De ambitie van Regio Zwolle is in 2018 samengevat in de ‘Nieuwe Agenda’. Regio Zwolle wil de economische hoofdstructuur van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven completeren door de vierde economie van Nederland te worden. Vanuit vijf gezamenlijke regionale opgaven wordt hier met allerlei programma’s en projecten aan een sterke economische regio gewerkt. De opgaven zijn economie, menselijk kapitaal (HCA), leefomgeving, bereikbaarheid en energie.

Regio Zwolle geeft jaarlijks een monitor uit, waarin o.a. het karakter van het bedrijfsleven, de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt en sociaal-economische cijfers te vinden zijn.