Antwoord voor Bedrijven (berichtenbox)

De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties. U krijgt toegang tot de berichtenbox met een eHerkenningsmiddel of een gebruikersaccount van Antwoord voor bedrijven.

Beeldmerk (logo) en fotomateriaal

Het beeldmerk (logo) van de gemeente Dalfsen is onderdeel van de huisstijl. De gemeente Dalfsen heeft het auteursrecht en merkrecht op dit beeldmerk. Het mag niet zonder toestemming van het college door derden worden gebruikt.

Deze toestemming is ook nodig voor het gebruik van fotomateriaal en afbeeldingen van deze website.

Cookies op www.dalfsen.nl

De gemeente Dalfsen maakt op haar websites gebruik van cookies. Hieronder leggen wij u uit wat dat betekent.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Dit tekstbestandje kan worden gelezen door de browser die u gebruikt. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een wachtwoord, waarmee u inlogt op een website, wordt 'onthouden' door uw browser.

Cookies op Dalfsen.nl
Deze cookies zijn nodig voor de functionaliteit van de site, bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier met behulp van DigiD. Als hier geen cookies werden gebruikt, zou u voor elke stap in het formulier opnieuw moeten inloggen. Daarnaast gebruikt de website cookies voor statistische doeleinden. Zo kunnen we meten hoeveel bezoekers op de site komen, welke pagina's het populairst zijn en welke zoekwoorden worden gebruikt. Daarmee kunnen we de website beter afstemmen op de behoeftes van onze bezoekers.

Cookies die Dalfsen plaatst

Website die cookies plaatstDoel
www.dalfsen.nl
 1. nodig voor het functioneren van de website en voor de communicatie tussen de tools;
 2. het onthouden van uw voorkeuren zoals de resolutie van uw beeldscherm;
 3. het verkrijgen van informatie over klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren (zodanig inrichten dat u er het meeste gemak van heeft). Met de verschillende cookies die geplaatst worden, wordt o.a. vastgelegd: het aantal bezoeken, duur van de bezoeken, herkomst van het bezoek (vanaf welke website kwam u op onze site).
www.DigiD.nldeze cookies verzorgen de interactie bij het inloggen met DigiD op e-diensten van de gemeente.
www.eHerkenning.nl

deze cookies verzorgen de interactie bij het inloggen met DigiD op e-diensten van de gemeente.

Geen persoonlijke gegevens
Het gebruik van cookies is veilig en schenden uw privacy niet. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid. Alle gegevens die worden verzameld, beschouwen we als vertrouwelijk. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Hoe kunt u cookies uitzetten?
Functionele en statische cookies zijn noodzakelijk om de site zo goed mogelijk te laten functioneren. Door onze website te bezoeken, stemt u automatisch in met het gebruik van deze cookies.

Gevolgen van cookies weigeren
Als u sommige of alle cookies in uw webbrowser blokkeert, geldt die instelling niet alleen voor dalfsen.nl, maar voor alle websites die u bezoekt. De blokkade kan er voor zorgen dat onderdelen van sommige andere websites, zoals winkelmandjes in webwinkels of inlogfunctionaliteit, niet meer goed werken.

Copyright

De gemeente Dalfsen behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van de gemeente Dalfsen verstrekte informatie. Gebruik van de informatie voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

DigiD

DigiD zorgt ervoor dat wij als gemeente zeker weten dat u ook echt bent wie u zegt te zijn. Door deze verificatie voorkomen wij dat anderen namens u kunnen handelen. De gemeente Dalfsen vraagt uw DigiD bij diverse aanvragen die u digitaal kunt doen.

Wat is DigiD?
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een inlogcode. U kunt met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Nog niet aangemeld bij DigiD?
Via www.digid.nl vraagt u in drie stappen uw eigen DigiD-inlogcode aan. U leest daar ook hoe dit in zijn werk gaat.

eHerkenning

Met een eHerkenningsmiddel regelt u elektronisch zaken voor uw bedrijf. Door middel van het gebruik van een eHerkenningsmiddel weet de overheid met welk bedrijf en/of gemachtigde ze te maken hebben. Het eHerkenningsmiddel noemen we ook wel digitale sleutel. Zoals burgers zich identificeren met DigiD, zo kunnen zakelijke afnemers zich identificeren met eHerkenning.

Om uw zaken elektronisch te regelen via eHerkenning heeft u een eHerkenningsmiddel (digitale sleutel) nodig. Ook moet u weten welk betrouwbaarheidsniveau u minimaal nodig heeft. Wat u nodig heeft, leest u op de pagina waar u de aanvraag kunt doen.

Voor meer informatie bekijk de website van eHerkenning.

eIDAS

Europese burgers en bedrijven moeten vanaf september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken. De gemeente Dalfsen gaat binnenkort ook gebruik maken van eIDAS-formulieren (European electronic identification and trust services)

MijnOverheid

Op onze website wordt op verschillende plaatsen verwezen naar MijnOverheid.
MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en de status van uw aanvragen bij de overheid volgen.

Privacy

U heeft er recht op dat de gemeente Dalfsen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Waarom is dat nodig?
De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van een nieuwsbrief;
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om iets bij u af te leveren;
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang we gegevens bewaren
Gemeente Dalfsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen
Gemeente Dalfsen verstrekt uw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting alleen aan overheids- of maatschappelijke instellingen zoals de belastingdienst of pensioenfondsen, dus nooit aan commerciële bedrijven en particulieren. Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke organisaties gegevens over u ontvangen.

Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Dalfsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Gemeente Dalfsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw websitebezoek
Gemeente Dalfsen gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de diverse netwerken zelf. Leest u de privacyverklaringen van de diverse sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen

Proclaimer

De gemeente Dalfsen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Op deze site zijn links opgenomen naar websites van niet commerciële instellingen en organisaties, die rechtstreeks te maken hebben met de onderwerpen van de webpagina's. Waar we verwijzen naar commerciële websites is dat bedoeld als service. De gemeente Dalfsen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van deze externe sites.

Toegankelijkheid

De gemeente Dalfsen streeft naar een optimale toegankelijkheid voor iedereen. Het mag niet uitmaken of u een beperking heeft of niet. Hiervoor volgen we toegankelijkheidseisen van de overheid

Jaarlijks werken wij de toegankelijkheidsverklaring bij met de laatste stand van zaken.

Tips?

Heeft u (technische) opmerkingen of tips voor ons? Deel ze met ons! Waar mogelijk zullen we uw opmerkingen of suggesties toepassen.

Online formulier Contact

Gevonden wat u zocht?