Gemeente Dalfsen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1 op niveau AA).

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

  • Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden opgelost.
  • Met de accessibility tool van Monsido toetsen wij onze websites regelmatig op toegankelijkheid.
  • Pdf-bestanden moeten aan dezelfde eisen voldoen als de websites. Voor de meeste pdf’s is dat nu nog niet zo. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u ondanks deze maatregelen toegankelijkheidsprobleem?

Toegankelijkheidsverklaring www.duurzaambouwloket.nl

Toegankelijkheidsverklaring FIXI

Toegankelijkheid Gemeentegids

Toegankelijke