Wat is het?

Voor het aankondigen van een evenement binnen de gemeente Dalfsen mag een organisator borden plaatsen. Hiervoor zijn locaties aangewezen. Aan het plaatsen van de aankondigingsborden zijn voorwaarden verbonden.

Locaties aankondigingsborden

De aangewezen locaties voor het ophangen van spandoeken zijn als volgt:

Dalfsen:

 • Kruising Koesteeg/Hessenweg;
 • Kruising Vossersteeg/Leemculeweg;
 • Kruising Polhaarweg/ Brethouwerstraat;
 • Rondweg/ Welsummerweg;
 • Welsummerweg, kruising met De Singel.

Nieuwleusen:

 • Kruising Burgemeester Backxlaan/Magnolialaan;
 • Kruising Vossersteeg/Leemculeweg;
 • Westeinde, ter hoogte van CBS Het Kompas;
 • Oosteinde, ter hoogte van het bord bebouwde kom;
 • Zandspeur, ter hoogte van het bord bebouwde kom;
 • Beatrixlaan, ter hoogte van het bord bebouwde kom.

Oudleusen:

 • Dennenkamp / Parallelstraat.

Lemelerveld:

 • Kruising Parallelstraat/Kanaaldijk Noord;
 • Handelsweg/Parallelweg;
 • Weerdhuisweg ter hoogte van het bord bebouwde kom; 
 • Nieuwstraat, ter hoogte van het bord bebouwde kom;
 • Kerkstraat/R. Koetsierstraat.

Hoonhorst:

 • Koelmansstraat, ter hoogte van het bord bebouwde kom;
 • Zwarteweg, ter hoogte van het bord bebouwde kom;
 • Tibbensteeg, ter hoogte van het bord bebouwde kom.

Het evenemententerrein zelf:

 • (dan wel gemeentelijk dan wel particulier evenemententerrein)
  • s. Voor zover het evenement is vergund op het betreffende evenemententerrein.

Voorwaarden voor het plaatsen van aankondigingsborden:

 • Per locatie kan door maximaal twee verschillende organisaties, verenigingen, stichtingen een bord geplaatst worden;
 • De borden mogen maximaal twee weken voorafgaand aan het evenement worden geplaatst en moeten uiterlijk twee dagen na afloop van het evenement verwijderd zijn;
 • Elk bord heeft een oppervlakte van maximaal 2 m2, met uitzondering van borden op het evenemententerrein zelf, die een oppervlakte van redelijke omvang mogen hebben, dit ter beoordeling door het college;
 • Als de plaatsing van een bord schade toebrengt aan de weg of de berm, moet dit direct na verwijdering van het bord worden hersteld door, of in opdracht van, de organisatie die het bord heeft geplaatst;
 • De borden moeten deugdelijk zijn bevestigd en zijn bestand tegen wind en regen;
 • De borden veroorzaken geen hinderlijke en/of (verkeers)onveilige situaties;
 • De borden zijn niet beledigend of kwetsend.

Extra informatie

De gemeente kan eisen dat uw aankondigingsbord wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

 • Zorg ervoor dat u het aankondigingsbord goed vastmaakt.
 • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
 • Zorg ervoor dat het aankondigingsbord tegen het weer kan.

Heeft u gevonden wat u zocht?