In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en bedrijven. In de gemeente Dalfsen gaan we onze woningen en bedrijven ook duurzaam verwarmen.

We kijken stap voor stap hoe we in 2050 helemaal aardgasvrij kunnen zijn. Eerst zoeken we uit welke andere mogelijkheden er in onze gemeente zijn voor aardgas. Per wijk maken we vervolgens samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een plan voor een andere, duurzame manier van verwarmen. De gemeente Dalfsen heeft het concept Warmteprogramma uitgewerkt. Het concept Warmteprogramma is een actualisatie op de eerder vastgestelde Transitievisie Warmte. In het Warmteprogramma wordt omschreven hoe alle gebouwen in de gemeente geleidelijk aardgasvrij gemaakt worden. 

Inzage Warmteprogramma

Vanaf vrijdag 15 maart 2024 tot maandag 15 april 2024 lag het concept Warmteprogramma zowel fysiek als online ter inzage. Inzage van de visie en het geven van feedback was mogelijk tot 15 april 2024. Eind april wordt het Warmteprogramma met eventuele toegevoegde opmerkingen voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Warmteprogramma gemeente Dalfsen, reageren is niet meer mogelijk.

Concept Warmteprogramma

Warmteprogramma 

Een woning aardgasvrij maken is niet eenvoudig. Na de start van de eerste buurtgesprekken in 2022 zijn veel vragen gesteld door inwoners over “hoe dat dan allemaal moet”. We hebben de vragen afgelopen 2 jaar verzameld en in het concept Warmteprogramma komen ze aan de orde met antwoord. En soms weet ook de gemeente het antwoord niet. 

Aardgasvrij in 2050

Wat we wel weten is dat is dat in 2050 in één keer allemaal aardgasvrij zijn niet kan. De aannemers, installateurs en netbeheerder Enexis hebben daarvoor onvoldoende mensen en materieel. Wachten met de eerste stap is geen optie, dit betekent overigens ook niet dat alles nu moet. 

Isoleren  

We starten met het helpen bij isoleren als blijkt dat de woning niet goed geïsoleerd is of als het een laag energielabel heeft. Dat kan de inwoner zelf doen, maar als gemeente doen we ons best daar iedereen bij te helpen die dat nodig heeft. En daarna gaan we buurt voor buurt zorgen dat we kunnen kiezen voor een alternatieve verwarming. De eerste stappen zijn beschreven in dit programma.

Heeft u gevonden wat u zocht?