Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Wat is de Algemene Plaatselijke Verordening?

De afkorting van Algemene Plaatselijke Verordening is APV.

In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de APV staan dus allemaal regels beschreven. Deze regels gelden voor de gehele gemeente Dalfsen.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dalfsen

Gebiedsaanwijzing artikel 2:48 Apv (alcoholverbod) 

Welke regels staan bijvoorbeeld in de APV?

  • Er geen alcohol in de openbare ruimte mag worden gedronken op door het college aangewezen gebieden
  • Het gebruik van de openbare ruimte. U moet dan denken aan regels voor het plaatsen van voertuigen of voorwerpen op de weg of het gebruik van de weg voor optochten, herdenkingsplechtigheden, betogingen of evenementen;
  • Handhaving van de openbare orde. U moet dan denken aan regels om overlast te voorkomen door bijvoorbeeld samenscholing, hinderlijk drankgebruik, of door overlast van dieren, loslopende honden. Verder zijn er onder andere regels voor het afsteken van vuurwerk en carbid, het aanbrengen van graffiti of plakken van aankondigingen;
  • Milieu en uiterlijk aanzien van de gemeente. U moet dan denken aan regels voor geluidshinder en milieuverontreiniging. Het opruimen van hondenpoep en het meenemen van een opruimmiddel bij het uitlaten van de hond;
  • Zaken die samenhangen met activiteiten waarvoor een vergunning vereist is. U moet dan denken aan regels die te maken hebben met het houden van collectes en het kappen van bomen.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?