Archief gemeente Dalfsen

Wat is het?

Een verzameling van correspondentie (stukken) van het gemeentebestuur van Dalfsen en de voormalige gemeente Nieuwleusen.

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie:

 • Eenheid Bedrijfsvoering Mevrouw H. J. Karchoud
 • Online contactformulier
 • Telefoonnummer 14 0529
 • Iedereen kan archieven en verzamelingen inzien;
 • Tijdens kantooruren kan het archief bezocht worden.

Aanvullende informatie

Een verzameling van correspondentie (stukken) van het gemeentebestuur van Dalfsen en de voormalige gemeente Nieuwleusen.Het archief van de gemeente Dalfsen is sinds 1 januari 2001 als volgt opgebouwd:

 • Correspondentiearchief (statisch archief) "oude" gemeente Dalfsen v.a.1811 t/m 1927;
 • Correspondentiearchief (statisch archief) gemeente Nieuwleusen v.a. 1819 t/m 1934;
 • Comptabele bescheiden (begrotingen en rekeningen) v.a. 1851 t/m 1984 van de "oude" Gemeente Dalfsen;
 • Gedeponeerde archieven bij de "oude" Gemeente DalfsenCoöperatieve Zuivelfabriek Dalfsen 1916 t/m 1988;
 • Plaatselijke commissie ruilverkaveling onder de Gemeente Dalfsen 1950 t/m 1973;
 • Stichting Neutrale Kleuterschool te Dalfsen 1951 t/m 1967;
 • Comptabele bescheiden (begrotingen en rekeningen) gemeente Nieuwleusen v.a 1850 t/m 1985;
 • Correspondentiearchief (semi-statisch) gemeente Nieuwleusen v.a. 1934 tot 1990;
 • Correspondentiearchief (semi-statisch) "oude" gemeente Dalfsen v.a. 1928 t/m 1984.

N.B. al deze collecties zijn ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. (voormalig Rijksarchief)

De volgende collecties worden bewaard in de archiefbewaarplaats van de Gemeente Dalfsen:

 • Wanneer de archivaris aanwezig is kunnen bezoekers terecht bij het gemeentearchief;
 • Correspondentiearchief (semi-statisch) "oude" gemeente Dalfsen v.a. 1985 tot 2001;
 • Correspondentiearchief (dynamisch) "nieuwe" gemeente Dalfsen v.a. 2001.

De archieven van de gemeente, ouder dan 20 jaar, zijn voor iedereen openbaar en toegankelijk. De informatie wordt vaak ontsloten door middel van het gebruik van indexen en inventarissen.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?