IPPC-richtlijn (Integrated Pollution and Prevention Control)

Deze Europese richtlijn heeft betrekking op bedrijven die een drempelwaarde voor productiecapaciteit of vermogen overschrijden.

Omdat het meestal grotere bedrijven zijn, vallen deze onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij deze bedrijven moet de zogenaamde Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Het is voor de gemeente verplicht om alle omgevingsvergunningen milieu op elektronisch wijze beschikbaar te stellen voor iedereen.