Wat is het?

Samen met andere ondernemers kunt u een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

Als de BIZ is opgericht, betalen de ondernemers in die zone een heffing aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting die de activiteiten uitvoert. Alle ondernemers in de BIZ moeten de BIZ-bijdrage betalen. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde.

Hoe werkt het?

De subsidie die de gemeente aan de BIZ-vereniging of stichting geeft, is voor extra activiteiten die de gemeente niet zelf uitvoert. Bijvoorbeeld:

  • verbeteren van verkeersvoorzieningen
  • bewegwijzering
  • groenvoorziening
  • afvalinzameling
  • schoonmaak
  • onderhoud
  • extra toezicht
  • verlichting
  • hekwerken
  • camerabewaking

Wat moet ik doen?

U betaalt de BIZ-bijdrage automatisch via de OZB.

Meer informatie vindt u op de site van het Ondernemersplein.

Hoelang duurt het?

U betaalt de BIZ-bijdrage zolang de BIZ bestaat. Een BIZ bestaat maximaal 5 jaar. Deze periode kan met maximaal 5 jaar worden verlengd.

Wat moet ik doen?

U betaalt de BIZ-bijdrage automatisch via de OZB.

Meer informatie vindt u op de site van het Ondernemersplein.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: