De gemeente Dalfsen wil ruimte bieden voor een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier

Daarom zetten we in op bescherming van leefgebied van soorten planten en dieren die passen bij de lokale omstandigheden en creëren nieuw leefgebied voor deze soorten. Dat doen we in het belang van de soorten zelf, het beschermen van onze identiteit en van een duurzaam gezond en vitaal leef- en woonklimaat.

Er valt meer biodiversiteitwinst te behalen als we samen met inwoners, (agrarische) bedrijven, (onderwijs)instellingen en andere overheden werken aan biodiversiteit; samen hebben we een groter bereik en grotere impact. 

  Het groen- en biodiversiteitsbeleid omvat veel onderwerpen, zoals:

  • Groenstructuurvisie;
  • Landschapsontwikkeling;
  • Ecologische verbindingen;
  • Groenbeheer;
  • Invasieve exoten;
  • Gezonde leefomgeving;
  • Klimaat robuuste omgeving;
  • Bomenbeleid;
  • Eikenprocessierups;
  • Snippergroen;
  • Inrichten;
  • Projecten.

  Er is daarom gekozen om beleid op te stellen voor de lange termijn dat bestaat uit verschillende thema’s. In dit beleidsplan zijn naast de algehele visie op biodiversiteit op dit moment de volgende thema’s opgenomen:

  1. Ecologisch bermbeheer
  2. Eikenprocessierups
  3. Invasieve exoten
  4. Snippergroen

  Heeft u gevonden wat u zocht?