Wat is het?

Heeft u (als burger, bedrijf of instelling) bezwaar gemaakt tegen een beslissing (beschikking) van de gemeente? En is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u tegen de afwijzing in beroep gaan.

Binnen zes weken na de bekendmaking van de uitkomst van uw bezwaar dient u een beroepschrift in bij de Rechtbank. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw beroepschrift. De Centrale Raad van Beroep neemt binnen zestien weken na ontvangst van uw beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?