Let op! 

Wilt u bezwaar maken omdat u twijfelt aan uw WOZ-waarde, dit kan alleen via het belastingkantoor GBLT; 

DigiDBezwaar gecombineerde belastingaangifte GBLT 

Wat is het?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Dan kunt u hiertegen in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld:

 • Omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen;
 • Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
 • U heeft een lening aangevraagd en deze is (gedeeltelijk) afgewezen.
 • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • De gemeente moet dan opnieuw beslissen;
 • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

DigiDOnline formulier Bezwaar maken

Belastingkantoor GBLT

In de gemeente Dalfsen ontvangt u een gecombineerde belastingaanslag voor gemeente- en waterschapsbelastingen van GBLT. Hieronder ziet u een lijst met verschillende soorten gemeentebelastingen:

 • Wet waardering onroerende zaken (WOZ);
 • Precariobelasting Dalfsen;
 • Toeristenbelasting Dalfsen;
 • Rioolheffing Dalfsen;
 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Dalfsen;
 • Hondenbelasting Dalfsen;
 • Afvalstoffenheffing Dalfsen (DIFTAR).

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of een beschikking van GBLT, dan kunt u bezwaar maken bij GBLT. Dit kan binnen zes weken na de dagtekening van het betreffende aanslagbiljet via Mijn Loket GBLT (DigiD) 

DigiDBezwaar Gecombineerde belastingaanslag GBLT

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hoelang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?