GBLT

Wij heffen en innen belastingen voor gemeente Dalfsen en voor Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Op uw aanslagbiljet van GBLT staat de gemeente- en waterschapsbelasting. 

Website GBLT

Bezwaar tegen belastingaanslag, WOZ-waarde of kosten

Bent u het niet eens met de belastingaanslag, de WOZ-waarde of de kosten? Dan kunt u dit GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. Bezwaar maken is gratis. U moet binnen zes weken uw bezwaar indienen.

DigiD linkBezwaar maken GBLT (Mijn Loket Burgers)

eHerkenning linkBezwaar maken GBLT (Mijn Loket Ondernemers)

Bezwaar maken GBLT (Brief)

Contact

  • GBLT gemeente- en waterschapsbelastingen
    • Mijn Loket
    • Telefoonnummer 088 064 55 55
    • Postbus 1098
    • 8011 BB Zwolle

Heeft u gevonden wat u zocht?