GBLT

Wij heffen en innen belastingen voor gemeente Dalfsen en voor waterschap Drents Overijsselse Delta(externe link).

Op uw aanslagbiljet van GBLT staat de gemeente- en waterschapsbelasting. 

Website GBLT

Bezwaar tegen belastingaanslag, WOZ-waarde of kosten

Bent u het niet eens met de belastingaanslag, de WOZ-waarde of de kosten? Dan kunt u dit GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. Bezwaar maken is gratis. U moet binnen zes weken uw bezwaar indienen.

DigiD linkBezwaar maken GBLT (Mijn Loket Burgers)

eHerkenning linkBezwaar maken GBLT (Mijn Loket Ondernemers)

Bezwaar maken GBLT (Brief)

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?