Wat is het?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. 

Dit zijn kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Beleidsregels Bijzondere Bijstand

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt. Dat doet de gemeente aan de hand van de volgende vragen:

  • Gaat u de kosten echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk, bijvoorbeeld om medische redenen?
  • Kunt u de kosten niet (helemaal) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Hoeveel bijzondere bijstand kan ik krijgen?

Dat hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Kan ik een lening krijgen?

In uitzonderlijke gevallen kunt u voor bepaalde kosten bijzondere bijstand in de vorm van een lening krijgen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor de inrichting van uw woning bij een gedwongen verhuizing waarvoor u geen geld heeft kunnen reserveren.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • omschrijving van de bijzondere kosten

Wat moet ik doen?

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.

Extra informatie

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Let op: Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?