Wat is het?

Voor u ligt de Nota bodembeheer van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. In deze Nota spreken wij steeds over de regio IJsselland. De gemeente Zwolle behoort ook tot deze regio maar heeft in 2020 haar bodemkwaliteitskaart reeds geactualiseerd evenals haar Nota bodembeheer. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Zwolle is erkend, hierdoor is uitwisseling tussen deze gebieden mogelijk.

De algemene werkwijze voor grondverzet:

  1. Maak een inschatting van de bodemkwaliteit van de locatie van herkomst en toepassing. Als de locatie verdacht is, kan geen gebruik worden gemaakt van deze Nota.
  2. Op de ontgravingskaart zoekt men de herkomst locatie waar de grond vrijkomt. (www.dalfsenkaart.nl/bodemkwaliteitskaarten)
  3. Op de toepassingskaart zoekt men de locatie op waar de grond wordt toegepast.
  4. Kijk in de onderstaande grondstromenmatrix of het grondverzet mogelijk is (zie 'Documenten')
  5. meer dan 50m3 = vul het meldingsformulier in op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

Bodemkwaliteitskaarten gemeente Dalfsen

Meldpunt Bodemkwaliteit

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?