We werken aan een update van deze pagina 

Vanaf 1 januari 2024 gelden de regels van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet regelt alles wat van invloed is op de fysieke leefomgeving (alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt). In verband met de nieuwe wet werken we aan een aanpassing van de tekst op deze pagina. Wilt u nu informatie over dit onderwerp? Gebruik het online contactformulier, e-mailadres gemeente@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529. 

Wat is het?

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • gebouwen binnengaan zonder toestemming
  • informatie opvragen
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen

De controleurs mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

Extra informatie

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de stapsgewijze inwerkingtreding van de Wkb. 
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook wel kortweg Wet kwaliteitsborging(externe link) genoemd, verplaatst het toezicht en de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger(externe link). Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?