Wat is het?

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien
 • welke materialen er gebruikt worden
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving
 • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Aanvullende informatie

De Welstandsnota vormt één van de toetsingskaders voor aanvragen omgevingsvergunning bouw en reclame. Het beleid dat in de Welstandsnota is vastgelegd wordt gebruik als middel om de ruimtelijke kwaliteit voor burgers en bewoners te waarborgen en te sturen. Bij het indienen van uw aanvraag kunt u de Welstandsnota raadplegen.

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd.
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd.
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Online afspraak maken

Wat heb ik nodig?

 • tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing
 • details over hoe het gebouw eruit komt te zien
 • kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien
 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Extra informatie

Bestaande en nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. In het tijdelijk deel van het omgevingsplan blijven de huidige welstandsregels van toepassing. In het nieuwe deel van het omgevingsplan maakt de gemeente opnieuw een afweging welke regels wenselijk zijn.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?