Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. 

buurtbemiddeling

Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. Getrainde bemiddelaars helpen ruziënde buren om het

contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

    Buurtbemiddeling in de gemeente Dalfsen

    Inwoners van de gemeente Dalfsen en gemeente Staphorst kunnen kosteloos gebruik maken van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is ondergebracht bij Saam Welzijn. U kunt contact opnemen met Saam Welzijn voor buurtbemiddeling.

    Meer informatie?

    Nier gevonden wat u zocht?