Wat is het?

De gemeente Dalfsen wil graag dat alle amateurkunstverenigingen jaarlijks de mogelijkheid krijgen om een presentatie van hun vereniging te geven op een van de openbare podia in de gemeente Dalfsen. Hierbij denken we aan de kulturhusen en theater De Stoomfabriek, maar dit kunnen ook andere locaties zijn.

Voor de procedure en beoordeling verwijzen wij u naar de beleidsregels compensatieregeling zaalhuur culturele verenigingen zoals opgenomen in het Cultuurbeleid.

Let op! Wanneer het subsidieplafond van € 5000,00 is bereikt is dit een reden om uw aanvraag af te wijzen.

Online formulier Compensatie regeling zaalhuur culturele verenigingen

Wat heb ik nodig?

Aanvullende informatie

Stuurt u deze subsidieaanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het boekjaar waarvoor u subsidie aanvraagt of uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteiten volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen in.

  • Als u een aanvraag doet voor een nieuw boekjaar, krijgt u de beschikking in december toegestuurd;
  • Let op! Wanneer het subsidieplafond van € 5000,00 is bereikt, is dit een reden om uw aanvraag af te wijzen;
  • Doet u een aanvraag voor project in het lopende jaar, dan ontvangt u een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: