In de gemeente Dalfsen werkt Irene van der Vegte 8 uur per week als cultuurcoach. Irene is een verbindende schakel in het culturele veld van Dalfsen.

Foto van Irene van der Vegte

Wat doet een cultuurcoach?

De cultuurcoach werkt vraaggericht. Zij brengt partijen bij elkaar, wakkert initiatieven aan en versterkt daarmee het werkveld van kunst en cultuur. Zij brengt vraag en aanbod op cultureel gebied samen en brengt bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld amateurkunst en volkscultuur in kaart. De cultuurcoach stimuleert culturele activiteiten en samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. Ook het bevorderen van kennisuitwisseling en adviseren en ondersteunen bij het indienen van subsidie- en fondsen aanvragen behoren tot de taken.

Voor wie?

De cultuurcoach werkt voor iedereen die vragen of ideeën heeft op het gebied van kunst en cultuur: de gemeentelijke organisatie, culturele instellingen, zorg instellingen, lokale organisaties, verenigingen voor amateurkunst en/of volkscultuur, individuele kunstenaars en inwoners van de gemeente Dalfsen. De cultuurcoach werkt als een onafhankelijke partij.

  Werkwijze

  De cultuurcoach bekijkt samen met de beleidsambtenaar cultuur hoe de plaatselijke structuur er uit ziet en overlegt waar prioriteiten liggen. Enkele voorbeelden:

  • Bevorderen van samenwerking tussen amateurkunstverenigingen, musea en  culturele instellingen en het onderwijs;
  • Verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein; cultuur als middel m.b.t. sociale gezondheid;
  • Aanjagen van de Week van de Amateurkunst  (WAK);
  • Meedenken over subsidies en fondsenwerving;
  • Samen met het vrijwilligerspunt meedenken over het toekomstbestendig maken van organisaties en amateurkunstverenigingen;
  • Advisering bij het voorbereiden en realiseren van kunst- en cultuurprojecten.

  Contact

  Irene werkt vraaggericht en is flexibel bereikbaar. Naast het ondersteunen van verenigingen en het culturele veld, ondersteunt ze ook het onderwijs in de gemeente Dalfsen op het gebied van cultuureducatie.

  Heeft u gevonden wat u zocht?