Wat houdt het Damoclesbeleid in?

Artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de wet Damocles genoemd) geeft de burgemeester de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen drugshandel vanuit cafés, coffeeshops of andere voor publiek toegankelijke lokalen. Dit artikel geeft de burgemeester eveneens de bevoegdheid om op te treden tegen drugshandel vanuit niet voor publiek toegankelijke lokalen, zoals een bedrijfsruimte of een loods, en woningen. Ook als het gaat om ‘strafbare voorbereidingshandelingen’.

Om uitvoering te kunnen geven aan de bevoegdheid die artikel 13b van de Opiumwet biedt, heeft de burgemeester het Damoclesbeleid gemeente Dalfsen 2020 vastgesteld.

Meer informatie over het beleid vindt u op Decentrale Regelgeving(externe link).