Wat is het?

De gemeente Dalfsen verwerkt veel persoonsgegevens. Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en deze worden goed beveiligd. Toch kunnen uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan door inbreuk op de beveiliging. Dit heet een datalek. Ontdekt u een datalek? Meld dit dan direct bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De eerste zorg bij een datalek is het dichten van het lek. De gemeente gaat nauwkeurig na welke gegevens van u zijn gelekt en of u – en/of andere betrokkenen – gedupeerd bent door het lek. Als er een risico is dat uw privacy is geschonden, dan meldt de gemeente het datalek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeert de gemeente de benadeelde(n) en helpt het risico op schade te beperken.

Online formulier Datalek

Hoe lang duurt het?

Na uw melding onderneemt de gemeente direct actie om het datalek te onderzoeken. Binnen korte tijd zal contact met u worden opgenomen voor vragen en toelichting.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: