Wat is het?

Tijdelijke reclames worden meestal geplaatst om een evenement publiekelijk aan te kondigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beurzen, shows, tentfeesten, straatmarkten en circussen.

Burgemeester en wethouders hebben gekozen voor vaste displays in plaats van de veel gebruikte sandwich- en driehoeksborden om de kwaliteit, uniformiteit en de veiligheid te waarborgen.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het online contactformulier of bellen met 14 0529.

Wetgeving

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening is een verklaring van geen bezwaar vereist van burgemeester en wethouders voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingen voor het bekendmaken van evenementen en andere commerciële activiteiten.

Burgemeester en wethouders hebben in beleidsregels bepaald, dat uitsluitend het plaatsen van deze tijdelijke aankondigingen in de hiervoor geplaatste displays wordt toegestaan.

De exploitatie van de displays hebben zij opgedragen aan de firma Hoffman Buitenreclame te Groningen.

Op dit beleid hebben burgemeester en wethouders de volgende uitzonderingen gemaakt:

 • Het bekendmaken van de circusvoorstellingen in de gemeente Dalfsen. Burgemeester en wethouders kunnen aan de circussen toestemming verlenen voor het plaatsen van 5 sandwich- of driehoeksborden per woonkern voor een periode van 14 dagen;
 • Het bekendmaken van plaatselijke evenementen en niet commerciële activiteiten in de woonkernen van de gemeente door plaatselijke instellingen/organisaties of door het college aangewezen locaties en onder voorwaarden zoals genoemd in de begeleidingsregels;
 • Het bekendmaken van de exposities in de synagoge in de gemeente Dalfsen. Het college kan aan de Stichting tot Herstel en Behoud van de v.m. Synagoge te Dalfsen maximaal drie maal per jaar toestemming verlenen voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden;
 • De permanent aan de lichtmasten bevestigde afficheborden van 3VO voor het bekendmaken van de verkeersveiligheidsacties;
 • De spandoeken ter bekendmaking van ideële acties;
 • De tijdelijke verwijsborden naar parkeerterreinen van evenementen, commerciële activiteiten of naar ideële acties;
 • De promotieborden bij ingangen woonkernen.

Wat moet ik doen?

De aanvrager kan telefonisch contact opnemen met Hoffman Outdoor Media B.V., Johan van Zwedenlaan 2, 9744 DX, Groningen. Telefoonnummer 050 52 505 25.

De firma zal telefonisch om de volgende gegevens vragen:

 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager;
 • Het evenement c.q. commerciële activiteit dat bekendgemaakt moet worden;
 • Datum en locatie evenement;
 • Zelf aanleveren van affiches of affiches door de firma te laten drukken;
 • Het aantal displays (is dubbelzijdig) dat de aanvrager wil huren;
 • In welke woonkern.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: