Wat is het DNA van Dalfsen en wat gebeurt er in de kernen in het kader van het DNA van Dalfsen?

Dalfsen

Vechtzomp

Dankzij de inzet van een aantal zeer betrokken inwoners, heeft Dalfsen sinds de zomer van 2019 weer een echte zomp. Rond 1800 voeren deze boten af en aan over de Vecht. In de loop van de tijd werden deze vaartuigen vervangen door andere vervoersmiddelen en verdwenen ze uit beeld. Met de komst van de nieuwe Vechtzomp is een belangrijk deel van ons erfgoed weer zichtbaar en tastbaar gemaakt.

De komst van de zomp  is niet alleen financieel maar ook met inhoudelijke kennis en kunde ondersteund. De Historische Kring Dalfsen heeft  zo’n 40 gidsen opgeleid die tijdens de tochten aan de opvarenden verhalen kunnen vertellen over de Vecht en haar omgeving.

Meevaren of meer informatie? Kijk dan op  www.vechtzompdalfsen.nl(externe link).

Hoonhorst

De geschiedenis van Hoonhorst is nauw verbonden met enkele historische wegen. Deze vormen de aanleiding voor de verbeelding in de kern Hoonhorst, namelijk een schuilhut en twee informatieve stenen op de plek van historische wegen.

Schuilhut

Op de kruising van de Molenhoekweg met de Koelmansstraat, waar de twee belangrijke historische wegen elkaar kruisen, wordt een historische schuilhut gebouwd. In de schuilhut worden informatiepanelen aangebracht waarop de geschiedenis van de wegen is weergegeven. In maart 2020 wordt de Schuilhut geopend.

Informatieve stenen

Op de kruising van de oude Twentseweg en de voormalige koningsweg wordt een grote steen geplaatst. Op de steen komt een tekst met informatie over het ontstaan van de twee historische wegen. Ook op de Papenallee wordt een steen geplaatst.  Via deze weg wandelden na de hervorming de katholiek gezinden uit Dalfsen naar de kerk in Hoonhorst via het Kleine Veer.

Lemelerveld

Brug over het kanaal

Vroeger lag in het centrum van Lemelerveld een ophaalbrug over het kanaal die werd bediend door smid Ellenbroek. In april 1945 bliezen de Duisters de oude houten brug op. Enkele maanden later plaatste de ijzerfabriek een nieuwe ijzeren ophaalbrug. Toen deze in 1965 werd verwijderd wilden de Lemelervelders geen smalle vaste oeververbinding: dat was veel te lastig en gevaarlijk met het grote vrachtverkeer in het dorp. Daarom werd jarenlang bij de gemeente gepleit voor een plein over het kanaal.

In 1995 was het eindelijk zover: het kanaal werd overkluisd en het Kroonplein werd aangelegd. Ter herinnering aan de oude ophaalbruggen van vroeger, is het smalle loopbruggetje over het kanaal in 2019 omgebouwd tot een ophaalbrug. De brug kan overigens niet daadwerkelijk opgehaald worden.

Nieuwleusen

Verhalenwagon

In 1809 kreeg Jan Willem baron van Dedem vergunning tot het graven van een kanaal vanaf Hasselt naar de hoge venen in noordoost Overijssel: de Dedemsvaart. Langs het kanaal kwam een tramweg die zorgde voor een 'transportrevolutie' en een verbeterde mobiliteit toen de auto nog alleen een 'speeltje voor de rijken' was. De tram was van onschatbare waarde voor de ontsluiting van het platteland.

De tram is vlak na de Tweede Wereldoorlog voorbijgestreefd door openbaar busvervoer (31-3-1947).  Van het spoor is niets meer te zien. Daarom wordt in Nieuwleusen de herinnering aan het verleden zichtbaar gemaakt door het restaureren en plaatsen van een tramwagon. De wagon wordt vervolgens ingericht als een verhalenwagon: een plek waar verhalen uit het verleden verteld kunnen worden.

Oudleusen

Oude boerderijnamen, een Marketafel en een film

In Oudleusen zijn de boerderijnamen zoals we die kennen van de kadastrale kaart uit 1832 teruggebracht op zo’n 35 boerderijen. Daarnaast komt er een tafel in het centrum van de kern waarop de kadastrale kaart is afgebeeld. Via QR codes kan extra informatie worden opgehaald. De tafel krijgt de naam: "marketafel". Ook komen er ter ondersteuning van het project een of meerdere filmpjes over het agrarische verleden van Oudleusen.