Nest

Heeft u een nest gezien in een eik en kunt u alle onderstaande vragen met “Ja” beantwoorden? Maak dan gebruik van:

Online formulier Eikenprocessierups melding

Wij zorgen ervoor dat het nest binnen een week verwijderd wordt. Vindt u het prettiger uw melding telefonisch te doen? Telefoonnummer 14 0529.

Kijken waar al nesten zijn gemeld?

Actuele meldingen Eikenprocessierupsen

Binnen de bebouwde kom:

  • Gaat het om een eik op gemeentegrond?
  • Zit het nest lager dan 4 meter?
  • Zorgt het nest voor overlast?
  • Is de boom makkelijk bereikbaar met een voertuig?

Buiten de bebouwde kom:

  • Gaat het om een eik op gemeentegrond?
  • Zit het nest in een boom langs uw woning, inrit of tuin, op een route waar preventief bestreden is (spuitroute) of waar gemonitord wordt (de zuigroute)? Bekijk beide routes op www.dalfsenkaart.nl/eikenprocessierups
  • Zit het nest lager dan 4 meter?
  • Zorgt het nest voor overlast?

Als u een uitgewaaid nest heeft zien liggen kan u dit ook doorgeven via:

Gevonden wat u zocht?