Wat is het?

Vanaf 1 januari 2018 geldt het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen.

Voor het gebruik van een verblijfsruimte (bijeenkomsttent, tribune, podium enz.) op een afgebakende locatie moet u mogelijk een gebruiksmelding indienen.

Dit geldt alleen voor tijdelijke bouwsels waar op grond van andere wetgeving geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Denk hierbij aan een omgevingsvergunning of melding voor brandveilig gebruik bouwwerken op grond van het Bouwbesluit, maar ook een evenementenvergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening.

Hoe werkt het?

U doet een gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruik maakt van het bouwwerk.

Wanneer is een melding verplicht?

Er moet een gebruiksmelding ingediend worden wanneer er een activiteit georganiseerd wordt:

 • op een plaats waar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune, podium wordt plaatst;
 • of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is;
 • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:
 • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
 • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
 • een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen.
 • een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit.

Wat heb ik nodig?

 1. Situatieschets met noordpijl.
 2. Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25 m2 zijn aangegeven.
 3. Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv. bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 mensen, waarbij de hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
  • de voor personen beschikbare oppervlakte;
  • de gebruiksbestemming;
  • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het Besluit bedoelde inrichtingselementen en indien aanwezig:
   • Brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
   • Vluchtroutes;
   • Draairichting van de doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;
   • Nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
   • Vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;
   • Noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;
   • Brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4:20, en
   • Brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

Wat moet ik doen?

Naast het doen van een gebruiksmelding moet u ook voorbereid zijn op:

 • Verlenen van eerste hulp;
 • Ontruimen van het bouwwerk;
 • Bestrijden van een beginnende brand;
 • Alarmeren, opvangen en informeren van hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: