Wat is het?

Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Voor het produceren van geluid buiten een inrichting en wat voor de omgeving hinder kan veroorzaken heeft u een ontheffing geluidhinder nodig.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan muziek bij een tijdelijke activiteit, het gebruik van speeltoestellen die geluid maken, achtergrondmuziek in winkelstraten of bericht of muziek laten horen do or luidsprekers op voertuigen.

Maar er moet ook een ontheffing geluidhinder aangevraagd worden bij hinder van geluid bij het gebruik van bouwmachines buiten reguliere werktijden.

Hoe werkt het?

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
  • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

  • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen acht weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met acht weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Extra informatie

  • Als u een evenement organiseert, heeft u ook een evenementenvergunning nodig.
  • Bij bouwwerkzaamheden heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?