Het begint bij een melding...

 1. Afgerond: Melding maken

  Het Meldpunt Goed Verhuurderschap is een laagdrempelig meldpunt waar huurders al hun meldingen omtrent hun huursituatie kunnen melden. Dit kan kosteloos en anoniem*. Deze meldingenlink naar bestand worden binnen 48 uur na verzenden ontvangen en huurders krijgt vervolgens een advies of er worden vervolgvragen gesteld ter verduidelijking van de melding.

  * Hoewel het mogelijk is om anoniem te melden, kan het meldpunt geen onderzoek verrichten zonder informatie.

 2. Momenteel bezig: Onderzoek

  Met de verstrekte informatie zal het Meldpunt onderzoeken of verhuurder en/of verhuurbemiddelaar basisnormen met betrekking tot de Wet Goed Verhuurderschap heeft overtreden. Dit onderzoek kan enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de informatie. Na het onderzoek ontvangt huurder de uitkomst van dit onderzoek en het advies om verdere stappen te zetten.

  Mocht uit het onderzoek blijken dat er geen sprake is van overtreding van een basisnorm, maar wel van een andere klacht, zoals een te hoge huurprijs of onderhoudsgebreken, zal het meldpunt informatie geven over een eventuele doorverwijzing.

 3. Momenteel bezig: Handhaving

  Indien de melding gegrond is, heeft het meldpunt de mogelijkheid om de inhoud hiervan te delen met vakspecialisten van een ander domein binnen de gemeente Dalfsen of ondersteunende (lokale) partners.

  Dit verzoek wordt verder in behandeling genomen door de medewerkers van de gemeente waarop zij zullen handelen. Hierbij geven zij de verhuurder en/of verhuurbemiddelaar een waarschuwing, bestuurlijke boete of een ontzegging van de verhuurvergunning. Welke maatregel wordt genomen, ligt aan de ernst van de inbreuk op de norm Goed Verhuurderschap en op de frequentie van meldingen.

  De gemeente zal de huurder hier verder over informeren en op de hoogte houden.

 4. Momenteel bezig: Doorverwijzing

  Mocht uit het onderzoek blijken dat er geen sprake is van overtreding van een basisnorm, maar wel van een andere klacht, zoals een te hoge huurprijs of onderhoudsgebreken, zal het meldpunt informatie geven over een eventuele doorverwijzing.

  Het meldpunt werkt samen met (lokale) partners. Een warme doorverwijzing (zodat de aangeleverde informatie wordt gedeeld) is mogelijk op verzoek.

Heeft u gevonden wat u zocht?