Wat is het?

Hout stoken zonder overlast voor buren

Het gebruik van open haarden en houtkachels neemt de laatste jaren toe. Ook wordt er meer gestookt in tuinen bijvoorbeeld met terraskachels en vuurkorven. Vooral voor buren kan het een bron van irritatie zijn, maar houtrook is ook slecht voor de gezondheid. Niet iedereen is zich hier bewust van.

Volledig ophouden met stoken is natuurlijk de ultieme oplossing. Maar veel mensen vinden het gezellig of zijn gehecht aan hun vuurtje. Daarom bieden wij informatie over stoken met de houtkachel aan. Het stoken van hout levert vaak overlast op voor buren. Dat is niet alleen geur en (dikke) rook, maar het kan ook een bron van gezondheidsklachten zijn. Ook neerslag van roet in en om het huis wordt als storend ervaren. Ook draagt houtrook bij aan de uitstoot van fijnstof, een verzamelnaam voor allerlei schadelijke deeltjes in de lucht die zo klein zijn dat ze ingeademd kunnen worden.

 Overlast door hout stook komt vaak door slecht stookgedrag. Bij overlast, is een goed gesprek altijd het beste startpunt. Spreek daarom de houtstoker uit uw buurt vriendelijk aan en deel uw ervaring en overlast. Verwijs naar informatie, tips en websites over het stoken van hout.

Aanvullende informatie

 • Gebruik de houtkachel niet als hoofdverwarming.
 • Stook alleen met droog en onbehandeld hout.
 • Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout.
 • Stook niet bij windstil of mistig weer. Op stookwijzer kunt u zien of er voldoende wind is om te kunnen stoken.
 • Reinig de schoorsteen regelmatig (minstens één keer per jaar).
 • Ventileer extra als de haard of houtkachel brandt.
 • Laat u adviseren over het juiste stooktoestel en laat deze installeren door een erkend installateur.
 • Kies een toestel met de juiste capaciteit voor de ruimte die u wilt verwarmen.
 • Ventileer altijd tijdens het stoken.
 • Zorg voor volledige verbranding, door de luchttoevoer naar de kachel volledig open te zetten, evenals de uitlaatklep naar de schoorsteen.
 • Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en je ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen.

Websites voor meer informatie

 • GGD IJsselland: informatie over gezondheidsklachten die kunnen ontstaan door het gebruik van houtkachels en open haarden.
 • Milieu Centraal: informatie in het geval er overlast wordt ervaren door houtrook.
 • Platform Houtrook en Gezondheid: heeft diverse oplossingsrichtingen in kaart gebracht om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.
 • VNG: heeft namens gemeenten bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepleit voor landelijke regelgeving en normering om overlast door houtrook beter te kunnen beoordelen.
 • Rijksoverheid

Heeft u gevonden wat u zocht?