Wat is het?

Projecten of activiteiten op het gebied van leefbaarheid, culturele ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente Dalfsen kunnen in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage van de subsidie Initiatieven uit de samenleving. Met deze subsidieregeling willen we initiatiefnemers stimuleren tot samenwerking, vernieuwing en enthousiasme.

Voorwaarden

Uw aanvraag dient aan een aantal voorwaarden te voldoen zie hiervoor:

Beleidsregels Initiatieven uit de samenleving

Aanvullende informatie

Er zijn twee subsidieronden per jaar. Vóór 15 januari en vóór 15 augustus moeten aanvragen uiterlijk ingediend zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie voor in datzelfde jaar. Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Een volledige aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier, een projectplan en een begroting.

U krijgt bericht over het wel of niet toekennen van uw aanvraag voor 1 maart als u vóór 15 januari hebt aangevraagd en voor 1 oktober als u vóór 15 augustus hebt aangevraagd. Activiteiten mogen nog niet zijn gestart voor het toekennen van de subsidie.

Aanvragen

U kunt gebruik maken van het online aanvraagformulier . U kunt hier ook uw projectplan en begroting als bijlage meesturen.

Online formulier Initiatieven uit de samenleving

Hulp

Voor ondersteuning bij het aanvragen van een subsidie kan men terecht bij de Saam Welzijn of Irene van der Vegte, cultuurcoach. Saam Welzijn en Irene van der Vegte kunnen helpen bij het ondersteunen van ideeën, bij het concreter maken van initiatieven en bij het indienen van een aanvraag.

Heeft u gevonden wat u zocht?