De gemeente Dalfsen verklaart op al haar inkopen algemene voorwaarden van toepassing. Voor Werken opdrachten meestal de AUV / UAV GC en bij ICT opdrachten de GIBIT.
De AIV 2022 zullen het meest toegepast worden bij opdrachten voor leveringen en diensten.

Op lopende opdrachten/overeenkomsten kunnen of de AIV ZKO 2019 of de inkoopvoorwaarden 2015 nog van toepassing zijn.