Wat is het?

U kunt als sportvereniging en scouting een subsidie aanvragen voor jeugdleden in de leeftijd tot 18 jaar. Per jeugdlid wordt een bedrag van € 8,60 toegekend.

Toelichting

De jeugdsportsubsidie wordt toegekend voor een periode van vier jaar (2024 tot en met 2027). Dit onder voorbehoud van vaststelling van de jaarlijkse begroting.

Het aantal jeugdleden wordt eenmalig vastgesteld op basis van de aangeleverde bondslijst over het jaar 2023. Uitbetaling van de subsidie vindt jaarlijks plaats.

Hoe vraagt u het aan?

Uw subsidieaanvraag is uiterlijk 1 november 2023 volledig ingevuld en voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst ingediend. Op de lijst worden naam, geboortedatum en bondsnummer van de leden vermeld.

Let op

Aanvragen die onvolledig zijn (bijvoorbeeld niet volledig ingevuld of niet voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst), worden geretourneerd. Aanvragen die na de gestelde termijn worden ontvangen worden alleen in behandeling genomen als het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Hoe lang duurt het?

Subsidie aanvragen vóór 1 november van ieder jaar. Beschikking volgt vóór 1 januari van het jaar daarop.

Heeft u gevonden wat u zocht?