Wat is  het?

Binnen het verenigingsleven is het belangrijk om aandacht te hebben voor nieuwe, jonge leden. Binnen culturele verenigingen gaat het bij jonge leden vaak om opleidingen zodat bijvoorbeeld een nieuw lid kan deelnemen aan het orkest of spellessen krijgt om mee te spelen in de jaarlijkse toneeluitvoeringen. Vanuit de gemeente willen we deze opleiding voor jeugdleden tot 18 jaar ondersteunen door de helft van de daadwerkelijke kosten (minus de eigen bijdrage) te vergoeden. De vergoeding wordt jaarlijks gebaseerd op het aantal jeugdleden dat lid is van de vereniging en een opleiding volgt op 1 januari van het betreffende jaar.

Voor de procedure en beoordeling verwijzen wij u naar de beleidsregels ‘Jeugdsubsidie culturele verenigingen’ zoals opgenomen in het cultuurbeleid 2017-2020.

Voordat u begint met het online aanvraagformulier is het handig om de volgende bijlagen voor handen te hebben:

 • Begroting van de opleidingskosten;
 • Inzicht in de eigen bijdrage van de jeugdleden;
 • Eventuele kosten voor huur instrumenten;
 • Lijst met daarop de namen van de jeugdleden waarvoor een aanvraag wordt ingediend.

Online formulier Jeugdsubsidie culturele verenigingen

Online Contactformulier

Wat heb ik nodig?

 • Ingevuld aanvraagformulier jeugdsubsidie culturele verenigingen;
 • Begroting (met daarop de opleidingskosten, evt. kosten huur instrumenten & eigen bijdrage van jeugdleden);
 • Lijst met namen van de jeugdleden waarvoor een aanvraag wordt ingediend

Wat moet ik doen?

Indienen aanvraag

 • Stuurt u deze subsidieaanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het boekjaar waarvoor u subsidie aanvraagt of uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteiten volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen in.
 • Als bijlagen verwachten wij een begroting van de opleidingskosten (+ inzicht in de eigen bijdrage van de jeugdleden) en eventuele kosten voor huur instrumenten. Daarnaast verwachten wij een lijst met daarop de namen van de jeugdleden waarvoor een aanvraag wordt ingediend.
 • Als u een aanvraag doet voor een nieuw boekjaar, krijgt u de beschikking in december toegestuurd.

U kunt uw aanvraag online verzenden of via de post:

 • Gemeente Dalfsen
 • Afdeling MO
 • Raadhuisstraat 1
 • 7721 AZ Dalfsen

Aanvullende informatie

Stuurt u deze subsidieaanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het boekjaar waarvoor u subsidie aanvraagt of uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteiten volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen in.

 • Als u een aanvraag doet voor een nieuw boekjaar, krijgt u de beschikking in december toegestuurd.
 • Doet u een aanvraag voor project in het lopende jaar, dan ontvangt u een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: